OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Dychová hudba GRINAVANKA

Termíny

Termíny 2022  
  

           
 
 
 
05. február        - nahrávanie dokumentu o Vincovi Šikulovi - Bratislava
26. marec          - výstava historických fotografií - Grinavská čerpačka
30. apríl          - stavanie mája - Senica
07. máj            - svadba - privátna akcia
08. máj            - GALA DYCH - festival Bratislava
21.- 22. máj       - celoslovenská súťaž DH Lednické Rovné
04. jún            - Grinavanka FEST 2022
11. jún            - festival Na Šarfických lúkach pri muzike - Blatné
16. jún            - Grinava - procesia Božie telo 
03. júl            - Trnavské kultúrne leto - koncert - amfiteáter Trnava
16. júl            - Vajnory - koncert 
14. august         - festival - Horný Lieskov
27. august         - 100. rokov futbalu v Pezinku - koncert
03. september      - rezervovaný termín (hody Rusovce)
16.- 18.september  - Vinobranie Pezinok